Vitajte v kreatívnom procese
objavovania prirodzenosti života

Sme mimoškolskou inštitúciou pre celoživotné vzdelávanie dospelých.

Vyvíjame nové spôsoby výučby, založené na rovnováhe medzi myslením a cítením.

Pestujeme umenie žiť.