Výber z aktivít akadémie:  

2009 – 2012 Škola Feng šuej, tri ročníky uzavretého vzdelávacieho cyklu pre poradcov v oblasti zdravého životného štýlu a zdravého bývania

2009-2010 prednášky v Dome kultúry Ružinov zamerané na rozvoj povedomia o prírodných krásach Slovenska a ochrane prírodného dedičstva /Bada, Irša, Krčmáriková/

2010-2011 Geomantická práca so skupinou dobrovoľníkov v lesoparku Bratislava, semináre a spoznávanie krajinných súvislostí okolia Bratislavy.

2010, 2011, 2012 Kongres Genius Loci a tempori, tri ročníky kongresu, zameraného na nové trendy v oblasti zdravého bývania a stavebníctva, krajinnej a záhradnej architektúry, prírodných krás a histórie Slovenska.